×

Registratie

Algemene informatie

Login gegevens

of login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Please Fill Recaptcha To Continue
Email or Password is wrong!
Algemeen
1.1 Onder 'Crystal-Stock' wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Dalbos B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland. Het hoofdkantoor van Dalbos is gevestigd op het adres: Hoogeveenenweg 110, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel, tel.nr: 010-2271425, fax.nr: 010-2849569, emailadres info@crystal-stock.com. Dalbos B.V. is ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam, KvK-nummer 24408422, BTW-nummer NL817517017B01.
Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Crystal-Stock als leverancier van producten optreedt.
Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Crystal-Stock zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Crystal-Stock heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Crystal-Stock en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.
Prijzen
5.1 Alle prijzen in euros en zijn ínclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 5.2 Eventuele doorberekende banktransactiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 5.3 Indien koper in een andere valuta dan EURO betaald, zijn de afgegeven prijzen en tarieven gebaseerd op de referentie wisselkoersen, die zijn gepubliceerd door de Europese Centrale Bank op de dag dat de order door de koper is geplaatst. Indien de betreffende wisselkoers op de dag van aflevering meer dan 1,5% afwijkt van de gepubliceerde koers op de dag van de orderplaatsing, dan heeft Crystal-Stock het recht de betreffende prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Order
6.1 Wij hanteren geen minimaal orderbedrag.
Bezorg- en rembourskosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten.
7.2 De standaard keuze is via de PostNL pakketservice a Euro 6,95 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Bij bestellingen boven de €100,00 wordt de order automatisch aangetekend verstuurd voor € 3,95 in een enveloppe of € 8,00 als pakket.
7.3 Indien u een andere verzendmogelijkheid kiest dan onze standaard PostNL pakketservice, is het risico bij vermissing van de zending voor de koper en heeft u geen recht om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Bij standaard verzendkeuze is het risico voor Crystal-Stock.
7.4 Orders boven de EUR 250,00 worden franco geleverd.
Levering en levertijd
8.1 Binnen Nederland levert Crystal-Stock de bestelde producten binnen 2 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Binnen België levert Crystal-Stock de bestelde producten binnen 5 werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. 8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Crystal-Stock is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 8.3 Aflevering geschiedt uit onze magazijnen. Crystal-Stock zorgt voor bezorging per pakketpost of verzending op u aangegeven mogelijkheid. De eigendom van de producten gaat over nadat de producten betaald zijn 8.4 Crystal-Stock is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Crystal-Stock gedragen. 8.5 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
Veilig betalen
Crystal-Stock biedt verschillende manieren om te betalen en tevens de mogelijkheid om binnen Nederland onder rembours te betalen: 9.1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS bank of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.
Retour producten
10.1 Producten, die u via de Crystal-Stock Internet Shop heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen veertien werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete. Crystal-Stock berekent geen kosten voor het retour sturen van artikelen op deze wijze. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag minus verzendkosten, mits al voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@crystal-stock.com. 10.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Crystal-Stock kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag minus verzendkosten, mits al voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@crystal-stock.com of telefonisch. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur 's morgens t/m 15:30 uur 's middags op telefoonnummer: 010 2271425. 10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Crystal-Stock kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag minus verzendkosten, mits al voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@crystal-stock.com of telefonisch. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur 's morgens t/m 15:30 uur 's middags op telefoonnummer: 010 2271425. 10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag minus verzendkosten binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@crystal-stock.com of telefonisch. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 uur 's morgens t/m 15:30 uur 's middags op telefoonnummer: 010 2271425. 10.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. 10.6 Indien u producten, die via de Crystal-Stock Internet Shop zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Crystal-Stock neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.
Garantie en Risico
11.1 Op alle geleverde producten via de Crystal-Stock Internet Shop gelden dezelfde garantietermijnen als de leveranciers hanteren voor hun producten. 11.2 Bij Swarovski components heeft elke vorm, kleur en maat zijn eigen gewicht. Het is dus mogelijk dat het aantal afwijkt van de standaard gross (144 stuk). Wij hanteren een tolerantie van plus of min 2,5%. Binnen deze tolerantie nemen wij geen actie. 11.3 Omschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, tekeningen, gewicht en ander gebruikte data in de catalogus, website of advertenties weergeven een benadering van de producten. De bovenstaande data zijn geen garantie of kwaliteit statement. Het is geen defect indien de omschreven kwaliteit insignificant afwijkt van de werkelijke kwaliteit.
Klachten, onderzoek plicht en nakoming
12.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 5 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 12.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 12.3 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Crystal-Stock daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Crystal-Stock te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking.
Schadevergoeding
13.1 Crystal-Stock kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Crystal-Stock komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 13.3 Crystal-Stock is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Crystal-Stock als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Crystal-Stock en de koper is Nederlands recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Crystal-Stock daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Crystal-Stock of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
Nederlandse tekst prevaleert
15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
Persoonsgegevens
16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Crystal-Stock nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door in te loggen op onze site, en de gegevens in te zien in het "mijn gegevens" gedeelte van de site. 16.2 Crystal-Stock zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. 16.3 Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt en voorts heeft aangevinkt dat hij toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Crystal-Stock voor hem nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Crystal-Stock en zullen die daarvoor worden gebruikt. De klant kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken via "mijn gegevens" indien hij zulks wenst. 16.4 De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een email te sturen naar info@crystal-stock.com of te bellen met onze kantoor. 16.5 De bewuste ongedaan making zal dan binnen een werkdag na ontvangst door Crystal-Stock van het bewuste email resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.
Prijzen
17.1 Crystal-Stock kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.